Vytvoriť zákaznícky účet

Som registrovaný zákazník a chcem sa prihlásiť.

Vaše osobné informácie
Your Address
Vaše heslo
Novinky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefón, adresa,štát, región, heslo, spoločnosťou V design s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 20015/S, IČO: 46120947, DIČ: 2023239988, IČ DPH: SK 2023239988. Sídlo: Moskovská 2337/22, 974 04 Banská Bystrica, SR, konateľ: Adriána Vavricová, ktorá bude osobné údaje v uvedenom rozsahu spracúvať po dobu 5 rokov, vykonaním registrácie dotknutej osoby, za účelom efektívnejšieho poskytovania služieb spojených s prevádzkovaním e-shopu. Dotknutá osoba týmto zároveň berie na vedomie práva dotknutej osoby uvedené v §19-§30 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.