dátové zásuvky

 

 

Dátové siete sú v dnešnej dobe už nevyhnutnosťou v modernej domácnosti. Pri návrhu sa v projekte počíta so štruktúrovanou sieťou tak, aby sa pokryli nároky na rýchle prepojenie spotrebičov, rýchly internet alebo prenos iného signálu. Teraz sa povenujeme dátovým sieťam určených pre klasický rozvod internetu po dome alebo byte. Dátové rozvody sa rozdeľujú podľa prenosovej rýchlosti na kategórie 5e, 6 a 6A. Väčšinou sa plánujú siete kategórie 5e, kde je prenosová rýchlosť dostačujúca pre bežné používanie internetu v domácnosti. Vyššie kategórie sú skôr pre priemyselné použitie, kde sa kladie dôraz na vyššiu spoľahlivosť prenosu. Prinášame vám pomôcku pre zorientovanie sa v tejto problematike:
 

-Rozdelenie kabeláže na kategórie podľa európskej normy ISO 11801:
 

Cat 3

Jedná sa o najstaršiu používanú kategóriu.Najskôr sa používala pre prenos dát, ale teraz je využívaná len pre telefónne hovory. Maximálna prenosová rýchlosť je 10 Mb/s.

Cat 5e

Táto kategória vychádza z najpoužívanejšej kategórie 5. Jedná se dnes o nejrozšírenejšiu kategóriu. Maximálna prenosová rýchlosť je 1 Gb/s. Šírka prenosového pásma je 100 MHz. V tejto kategórii sa používajú nestienené aj tienené komponenty. Používa sa konektor RJ45.

Cat 6

Kategória 6 bola zavedená v roku 2002 a mala zaviesť prenosovú rýchlosť až 10 Gb/s. Výrobcovia túto technológiu nepodporili a rýchlosť ostala  na 1 Gb/s. Hlavným rozdielom oproti cat5e je dvojnásobná šírka pásma (až 250 MHz), ktorá sa prejavuje vo väčšej spoľahlivosti prenosu. Táto technológia je vhodná aj pre prenos napájenia cez ethernet tzv. PoE (Power over Ethernet). Zas je používaná netienená aj tienená kabeláž a konektory RJ45.

Cat 6a

Jedná sa o nejnovšiu kategóriu z roku 2008. Zvýšila sa šírka pásma až na 500 MHz, vďaka čomu sa zvýšila dátová priepustnosť až na 10 Gb/s.


 

-Rozdelenie tienenia kabeláže podľa európskej normy ISO 11801:
 

  • - netienené,
  • - tienené jednotlivých párov,
  • - tienenie celkové, existujé aj dvojité,
  • - s dvojitým tienením (na pároch, aj celkové).
  •  

Tienenie je pomocou fólie sa značí písmenom F (foiled). Tienenie opletením sa označuje písmenom S. Netienené káble sa označujú písmenom U (unshielded). Norma stanovuje presné značenie káblov tak, že prvé písmeno určuje tienenie celkové a za lomítkom tienenie párov. Výrobcovia ale nedodržiavajú vždy toto označenie, tak sa môžete stretnúť s nejednoznačným označením ako FTP, STP...

 

U/UTP

(tiež UTP). Jedná sa o netienený kabel, ktorý je najrozšírenejší. Používa sa pre kabeláž kategórie 5e, 6.

F/UTP

(tiež FTP). Tienenie je riešené fóliou celkové, jednotlivé páry nie sú od seba odtienené. Používa sa pri kategórii 5e, 6.

SF/UTP

Jedná sa o dátový kábel, ktorý používa dvojité tienenie na plášti – opletenie aj fóliu. Je vhodné pre použitie v priemysle, kde dochádza k veľkému elektromagnetickému rušeniu. Vyrába sa v kategóriách 5e.

U/FTP

Kábel je celkovo netienený, jednotlivé páry sú od seba tienené fóliou. Dôvodom takéhoto tienenia je eliminovie presluchov (crosstalk). Používa sa pri kategórií 6, 6a.

S/FTP

Kábel je tienený opletom celkovo a jednotlivé páry sú tienené fóliou. Používajú sa pri rýchlych kategóriách 6, 6a, 7, 7a.

F/FTP

Tienenie je riešené fóliou celkovo a aj jednotlivé páry. Používa sa pri kabeláži kategórie 6, 6a.

 

Káble sa ešte delia na drôty a lanká, to znamená že drôty sa používajú spravidla pre pevné uloženie kabeláže a lankové skôr pre pohyblivé pripojenie komponentov ako je router.

 

Dobrá rada:

niektorí výrobcovia vyrábajú vo svojich dizajnoch dátové zásuvky už s konektormi pre konkrétne prevedenie. Takéto riešenie je ale dosť nákladné a dá sa nahradiť alternatívami s modulárnymi jackmi (keystone). Tento systém používa výrobca ABB a pre keystony má v každom svojom dizajne krytky s držiakmi pre tieto normované modulárne jacky. To znamená, že si kúpite krytku ( rádove 2 - 5eur ) a do nich si zakúpite tiež relatívne lacné keystony odpovedajúcej kategórie a tienenia. Týmto môžete pri viacerých zásuvkách značne ušetriť rozpočet. Výrobca Scheider electric má tak isto v ponuke krytky pre tieto keystony, ale má aj už hotové dátové zásuvky ( drahé 10 - 30eur ). Výrobca Legrand takúto možnosť neponúka, preto je vhodné zvážiť pri väčších počtoch dátových zásuviek, či nesiahnete po výrobkoch inej značky. Toto sa ale týka ekonomického výberu, ktorý nemusí byť pre každého prvoradý.